Адміністративне і податкове право

Адміністративне і податкове право в Україні

Адміністративне право, податкове право – в державі дуже потрібні і важливі, так як регулюють суспільні відносини у сфері державного управління. Зокрема, податкове право – підгалузь фінансового права, що регулює суспільні відносини в сфері існуючої в державі системи оподаткування.

Адміністративне право

Адміністративне право покликане стати регулятором діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також, з іншого боку, підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Можна сказати, що це обов’язковий інструмент здійснення державної влади в формі управління державою. Норми адміністративного права тісно пов’язані з іншими сферами діяльності і областями законодавства. Це, перш за все, такі галузі:

 • сімейне,
 • цивільне,
 • господарське,
 • трудове право та ін.

Адміністративне право, іншими словами, система управління відрізняється особливим методом регулювання. Органи виконавчої влади створені для забезпечення виконання законів усіма членами суспільства, всіма юридичними особами, всіма можливими структурами.
Адмінправо відповідає за створений правовий режим здійснення функцій управління державою. Це знаходить своє втілення в системі правових норм, що регулюють суспільні відносини в сфері управління державою.
Адміністративне право, податкове право – наріжний камінь впорядкованої системи державного управління.

Що є предметом і джерелом регулювання адмінправа?

У законах і підзаконних актах чітко прописаний алгоритм дій управлінців, побудована система норм, що визначають, як потрібно діяти владі в кожному конкретному випадку, що дозволено, а на що накладено табу.
Можна сказати, що адміністративне право регулює тільки ті суспільні відносини в сфері державного управління, що є предметом регулювання. Орган управління, посадова особа, тобто компетентний суб’єкт виконавчої влади від імені держави виступає з метою виконання нормативних приписів.
Джерело адмінправа – правотворческий акт органу законодавчої / виконавчої влади держави, що містить адміністративно-правові приписи. Регулювання виконавчо-розпорядчої діяльності безпосередньо з їх допомогою і відбувається.

Виділяють наступні джерела:

 1. Конституція України-має для адмінправа установчий характер.
 2. Закони – найсуттєвіший джерело адмінправа, оскільки закріплюють механізм реалізації державної влади.
 3. Укази, розпорядження Президента України.
 4. Постанови і нормативні розпорядження Кабміну України.
 5. Міжнародні договори та угоди, виконавчі приписи до них.
 6. Акти центральних органів влади – міністерств, держкомітетів
 7. Акти місцевих держадміністрацій.
 8. Рішення рад місцевих виконавчих органів.

Податкове право

Основними учасниками податкових правовідносин в нашій країні є платники податків і зборів та наступні органи:

 • органи податкової служби, агенти;
 • інші державні органи;
 • банки, які перераховують податкові кошти в бюджет.

Податкове право – це складний фінансово-правовий інститут, який регулює відносини з владою щодо встановлення і стягнення різних податків і зборів. При порушеннях в цій сфері можливе залучення до відповідальності. Це також регулюється законом.

Джерела податкового права визначені такими актами:

 1. Конституція України
 2. Податковий Кодекс України
 3. підзаконні акти
 4. міжнародні договори

Юристи адвокатського бюро «Соболь і партнери» прийдуть на допомогу, якщо виникли питання, пов’язані з претензіями з оподаткування, скаргами на дії чиновників фіскальної служби, вирішать виниклі проблеми в будь-якій конфліктній ситуації з органами державного управління. Нададуть такі послуги:

 • Консультаційна допомога з питань оподаткування;
 • Правова допомога при проведенні контролюючими органами перевірок;
 • Захист інтересів клієнта в органах влади, а також місцевого самоврядування;
 • Представництво, а також і захист інтересів клієнта в судах, зокрема, при розгляді митних спорів;
 • Оскарження в адміністративному або судовому порядку рішень, контролюючих органів за результатами перевірок;
 • Захист адвоката у кримінальних справах про притягнення до адміністративної відповідальності як результат митних суперечок.

Адміністративне право, податкове право – важливі інструменти в державному управлінні, надійні опори складної системи взаємовідносин в суспільстві.

Адвокатське бюро «Соболь і партнери»