Послуги адвокатського бюро

Послуги адвокатського бюро Соболь і партнери

Корпоративне та господарське право

Адміністративне право (податки і право)

 • Надання консультацій з питань оподаткування та митного законодавства.
 • Правова допомога при проведенні контролюючими органами перевірок.
 • Підготовка процесуальних документів, необхідних для оскарження рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів.
 • Оскарження в адміністративному або судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів за наслідками перевірок.
 • Захист прав та інтересів у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях, розпочатих за результатами перевірок з питань оподаткування, під час проведення обшуку, вилучення документів тощо.
 • Представництво та захист інтересів Клієнта в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
 • Представництво інтересів в судах адміністративної юрисдикції.
 • Представництво і захист в судах адміністративної юстиції прав державних службовців з приводу прийняття на публічну (державну) службу, її проходження та звільнення з неї.
 • Проведення правового аналізу дотримання митними органами правил митного контролю, митного оформлення, митних процедур, порядку і особливостей застосування митного режиму при перевезенні вантажів через митний кордон.
 • Оскарження неправомірних дій митних органів та вимог про сплату митних платежів.
 • Представництво та захист інтересів Клієнта в судах адміністративної юрисдикції при розгляді митних спорів.
 • Захист в кримінальних провадженнях та справах про притягнення до адміністративної відповідальності, що випливають із митних спорів.

Банківське та фінансове право

 • Надання консультацій з питань кредитної заборгованості позичальників, відповідальності поручителів, іпотекодавців та повернення депозитів вкладників.
 • Правова експертиза договорів, інших документів з метою визначення оптимальних шляхів захисту інтересів клієнта.
 • Представництво інтересів у процесі переговорів з фінансовою установою або боржником щодо врегулювання кредитної заборгованості, повернення депозитних вкладів.
 • Забезпечення захисту інтересів у процесі досудового врегулювання кредитних та депозитних спорів.
 • Захист позичальника, поручителя, іпотекодавця від неправомірних дій факторингових та колекторських компаній.
 • Підготовка процесуальних документів та представництво у судових справах щодо визнання кредитних договорів, договорів іпотеки та застави недійсними, припинення поруки, повернення вкладів за депозитами.
 • Підготовка процесуальних документів та представництво у судових справах щодо визнання виконавчих написів нотаріусів такими, що не підлягають виконанню.
 • Забезпечення захисту інтересів у процесі позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки.
 • Правовий супровід під час виконавчого провадження щодо стягнення кредитної заборгованості, звернення стягнення на предмети іпотеки та застави, повернення вкладів за депозитами.
 • Оскарження дій, бездіяльності державних виконавців.
 • Оскарження експертної оцінки майна боржника.
 • Правовий супровід у процесі визнання недійсними результатів прилюдних торгів по реалізації майна позичальника, поручителя, іпотекодавця
 • Представництво та захист інтересів позичальника, поручителя, іпотекодавця, вкладника у судах всіх інстанцій.

Цивільне та сімейне право

 • Представництво та захист інтересів в судах всіх інстанцій.
 • Розробка проектів та аналіз укладених цивільно-правових угод.
 • Витребування майна із чужого незаконного володіння інших осіб та усунення перешкод в користуванні майном.
 • Юридичний супровід прийняття та оформлення спадщини.
 • Досудовий та судовий захист прав та інтересів спадкоємців.
 • Визнання права на спадщину, поновлення строків на прийняття спадщини.
 • Розподіл майна між спадкоємцями, визначення часток в спадковому майні.
 • Правова допомога при визнанні заповіту недійсним.
 • Представництво у справах про усунення спадкоємця від права на спадкування.
 • Визначення часток в майні між спадкоємцями.
 • Організація проведення оцінки майна для поділу між співвласниками, подружжям, спадкоємцями.
 • Представництво у спорах спадкоємців із кредиторами спадкодавців.
 • Правовий супровід укладання спадкових договорів.

Кримінальне право

 • Осіб, підозрюваних, обвинувачуваних, у вчиненні кримінальних правопорушень.
 • Засуджених осіб.
 • Осіб, яким завдано шкоду внаслідок незаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян.
 • Фізичних осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.
 • Юридичних осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
 • Захист в кримінальному процесі.

ІНШІ ПРАКТИКИ

Правова допомога в справах про ДТП

 • Надання усних та письмових консультацій.
 • Захист інтересів, прав та свобод в адміністративних та кримінальних провадженнях, що пов’язані із дорожньо-транспортними пригодами.
 • Представництво та захист інтересів в спорах із страховими компаніями.
 • Збирання доказів в справах про ДТП.
 • Складання запитів, скарг, позовних заяв тощо.
 • Представництво та захист інтересів в судах у спорах щодо стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої ДТП.

Правова допомога в справах про адміністративні правопорушення

Захист прав та інтересів наших Клієнтів в справах про адміністративні правопорушення. Професійна правова допомога в цій галузі націлена на недопущення незаконного та бездоказового притягнення особи до адміністративної відповідальності або ж на мінімізацію негативних наслідків такої відповідальності.

 • Адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності.
 • Адміністративні правопорушення у сфері економіки, в області фінансів, податків та зборів.
 • Адміністративні правопорушення у сфері будівництва.
 • Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
 • Складання запитів, скарг, позовних заяв тощо.
 • Адміністративні правопорушення на транспорті.

Трудові спори

 • Консультації з трудового права.
 • Розробка документів правового характеру: посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів, трудових, колективних договорів інших локальних нормативних актів.
 • Юридичне забезпечення здійснення змін в організації виробництва та праці (скорочення штату та чисельності працівників тощо).
 • Представництво інтересів в суді при розгляді трудових спорів.

Адвокатське бюро «Соболь і партнери»