Локальные нормативные акты

Розробка локальних нормативних актів

 Локальні нормативні акти

Локальні нормативні акти в обов’язковому порядку створюються кожною організацією, підприємством, щоб правильно організовувати повсякденну трудову діяльність персоналу. Не можна недооцінювати всю важливість цих внутрішніх документів, які повинні розроблятися відповідно і на основі законів і підзаконних актів, що діють в країні.

Що собою являють локальні нормативні акти

У нашому українському законодавстві ні в яких документах чітко і конкретно не прописано, що ж можна віднести до визначення локальних нормативних актів. Тому часто виникають помилкові трактування цього поняття.

Як правило, на підприємствах видаються різні інструкції. Наприклад, про трудові обов’язки працівників різних професій, про охорону праці на фірмі або виробництві. І розробляються нові штатні розписи при змінах в структурі. Також затверджуються правила, всілякі положення: про оплату праці, про преміювання та інші заохочення, про атестацію службовців, про атестацію робочих місць (на шкідливому виробництві). Є ще маса інших документів, що регулюють взаємовідносини між працівниками і адміністрацією.

Ці документи і їм подібні, які можна назвати внутрішніми, тобто локальними, встановлюють порядок трудових взаємин на конкретному виробництві, в організації. А з іншого боку, будучи однотипними, утворюють струнку систему, організуючу роботу галузі. Все, що стосується праці, узгоджується з чинним в Україні Кодексом законів про працю.

Система корпоративного управління, з огляду на масштабів діяльності несумісні з керуванням невеликий організацією або комерційним підприємством, передбачає наявність додаткових внутрішніх документів. Їх обсяги істотно перевершують документацію, необхідну для функціонування окремо взятого промислового виробництва або установи. Однак принципи підготовки та розробки подібних актів абсолютно однакові.

Локальні нормативні акти: загальні принципи розробки

Кожен документ повинен бути грамотно складений. Буде потрібно якийсь час для його підготовки. Чим ретельніше на стадії проекту опрацювати всі пункти, тим більша ймовірність, що не доведеться вносити правки в уже затверджені інструкції, положення, правила.

Орієнтовно можна виділити такі основні етапи роботи:

  • розробка проекту, що включає в себе в тому числі збір інформації. І участь в роботі всіх зацікавлених і причетних структурних підрозділів, уточнення деталей і внесення правок;
  • узгодження документа з усіма необхідними службами і посадовими особами;
  • твердження документа керівництвом;
  • введення нормативного акта в дію (з визначений у повідомленні день).

Деякі акти керівництво може вводити в дію, видаючи відповідний наказ. А для інших документів досить буде затвердити його, підписавши.

Згідно з Господарським Кодексом України, управління підприємством здійснюється відповідно до його установчими документами (статутом). Власник може безпосередньо управляти підприємством, або ж через уповноважені ним органи. В будь-якому випадку, це відбувається в суворій відповідності з установчими документами.

При цьому власнику необхідно брати до уваги права трудового колективу і його участь в управлінні. Особливо якщо це відображено в КЗпП України. Враховуються також положення колективного договору, складання якого є обов’язковим для підприємств, які використовують найману працю.

Основні загальні вимоги до підготовки документів, що регулюють діяльність підприємства:

  1. Локальний нормативний акт приймається керівником або персонально, або ж з урахуванням думки трудового колективу. Якщо справа стосується трудового законодавства, і такі позиції обумовлені КЗоТом і галузевим колективним договором.
  2. Нововведені норми внутрішньовиробничих актів не повинні ні в якому разі призводити до погіршення становища працюючих. А також не вступати в протиріччя з положеннями колдоговору, трудового кодексу, інших регуляторних актів.
  3. Необхідно не просто ознайомити працівників з новим документом, а й довести його до відома кожному під підпис.
  4. Після затвердження і доведення документа всім працюючим виконувати його зобов’язані всі.

На невеликих підприємствах і фірмах іноді через незнання припускаються помилок, що часто веде до порушення законів. Наприклад, кадрову документацію повинні вести не тільки на підприємствах і в організаціях. Це також обов’язок підприємця, який використовує найману працю.

Наше законодавство постійно змінюється, встежити за великим потоком інформації складно.

Адвокатське бюро «Соболь і партнери» надає юридичні консультації, організовує правовий супровід і обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Розробити локальні нормативні акти з урахуванням всіх нюансів і норм законодавства швидко і якісно допоможуть професіонали – юристи, які мають досвід роботи в цій сфері.

Адвокатське бюро «Соболь і партнери»

Поділитися на своїй сторінці соціальної мережі: