Криминалистика и система криминалистики

Система криміналістики

Криміналістика

Криміналістика – наука про тактичні принципи та методи, а також про технічні методи та засоби розпізнавання, а також виявлення юридично визначених, негативних соціальних явищ і, зокрема, злочину та їх винуватців та доводити існування чи відсутність зв’язку між людьми та подіями.

Області та функції криміналістики

У криміналістиці виділяються чотири основні галузі:

  1. тактика,
  2. техніка,
  3. стратегія,
  4. методика.

Судово-медична експертиза також має чотири основні функції:

  • має на меті розробки методів та засобів збору та аналізу інформації про діяльність судово-медичних експертиз (як нинішніх, так і майбутніх) за допомогою різних видів діагностики (місцевості, екологічні проблеми, а також персональні дані);
  • реалізує основну мету всієї судово-медичної експертизи, тобто виявлення злочинця, його інструментів та способів скоєння злочину, шляхом збору, оцінки та аналізу інформації, за допомогою знань методів, методик, розроблених за допомогою функції розвідувальної судово-медичної експертизи;
  • будує доказ гіпотез, висунутих на дві вище описані можливості та зібрати незаперечні докази процесу (зокрема, шляхом: огляд, експериментів, експертиз, обшуку, допиту, пред’явлення, розбирання та експертизи);
  • покликана розробляти принципи кримінальної профілактики, вона орієнтована як загрозливі чинники, чинники ризику, і обставини, які посилюють можливу загрозу.

Щоб мати можливість ефективно виконувати вищезгадані функції, судово-медична експертиза мала виробити низку правил, що її регулюють.

Професійна етика

Професійна етика – найважливіший із принципів. Вона наказує проводити всі дослідження та судово-медичну діяльність у повній відповідності до загальноприйнятої в даному суспільстві системи цінностей, а також захищати цю систему. Безпосередньо з нею пов’язаний принцип верховенства права, який наказує діяти строго відповідно до чинного законодавства. Це правило дуже часто збігається з професійною етикою, хоча в цьому є деякі винятки. Бо є поведінка, яка цілком законна, але вважається неетичною. Відповідно до переважання етики над іншими принципами судово-медичної експертизи такі дії не повинні здійснюватися.

Принцип гуманізму

Принцип гуманізму наказує, щоб кожна діяльність служила людині і поважала її особисту гідність. Безпосередньо з нею пов’язаний принцип гуманізму, що наказує таке провадження судово-медичної діяльності, що зводить до мінімуму всі нездужання та стреси в людини, щодо якої ведеться розгляд.

Принцип об’єктивності

Принцип об’єктивності закликає, щоб будь-які судово-медичні дослідження та дії були позбавлені упередженості (наприклад, упередження до осіб у даному розгляді). Безпосередньо з нею пов’язаний принцип матеріальної істини (також званий об’єктивною істиною), який наказує використовувати у судово-медичній експертизі лише методи та засоби, що дозволяють отримати реальні результати.

Принцип швидкості роботи

Принцип швидкості роботи – наказує застосування в криміналістиці таких методів і засобів, які дозволяють досягти позитивних результатів у найкоротші терміни, тому що з часом призводить, як правило, природне зникнення слідів, а також заклинювання людської пам’яті, у зв’язку з чим він працює на користь винуватця події (збільшує шанси уникнути ним кримінальної відповідальності).

Принцип доцільності

Принцип доцільності наказує, щоб усі експертизи та судово-медичні заходи призводили до досягнення певного результату. З ним безпосередньо пов’язаний принцип точності, який наказує ретельне та ретельне проведення досліджень та дій.

Принцип універсальності

Принцип універсальності (досліджень та пошуків) – наказує проводити експертизу та судово-медичну діяльність у всіх напрямках, що виникають у даній справі. Таким чином, вона забороняє за умовчанням відхиляти будь-які можливості її вирішення (наприклад, виключати з-поміж підозрюваних родичів жертви або осіб з високим соціальним статусом).

Принцип таємності

Принцип секретності забороняє розголошення використовуваних методів та засобів, а також інформації та її джерел, крім необхідності, обґрунтованої формальними чи юридичними міркуваннями. Цей принцип випливає із необхідності забезпечення ефективності діяльності (наприклад, приховання часу та місця засідки), захисту прав особистості (відсутність впевненості в ході слідства, що саме людина є винуватцем), а також виховними міркуваннями (розкриття радикальні докладно про деякі злочини може вплинути на суспільний). порядок).

Принцип організації боротьби

Принцип організації боротьби – наказує, щоб усі судово-медичні дослідження та заходи (які є значною мірою боротьбою зі злочинністю) були добре організовані, щоб підвищити їхню ефективність.

Принцип документації дій

Принцип документації дій говорить, щоб усі судово-медичні дослідження та дії були ретельно закріплені (документовані) таким чином, що передбачає процесуальне право (тобто протоколи).

Поділитися на своїй сторінці соціальної мережі: