Банківське та фінансове право

Банківське та фінансове право в Україні

Практики та послуги

Банківська право і фінансове право вважаються дуже важливими і перспективними напрямками в юриспруденції. Всі сфери діяльності в державі тісно пов’язані з фінансами, і, відповідно, з банками. З огляду на мінливість законодавства в Україні, будь-який бізнес-структурі, організації, фізичним особам не обійтися без консультацій фахівців-юристів в питаннях взаємини з українськими та іноземними банками, зі всією фінансовою сферою.

Фінансове право

Фінансове право в Україні являє собою систему правових норм, які покликані регулювати суспільні відносини в процесі збору коштів, їх використання, і в тому числі розподілу уповноваженими органами державної та місцевої влади з метою забезпечення виконання функцій держави і, зокрема, місцевих громад.

Предметом фінансового права вважаються податкові взаємини і діяльність по формуванню і надалі виконання бюджетів усіх рівнів. Виконання бюджету – це витрачання грошових коштів відповідного бюджету, контроль за цільовим використанням, визначення ефективності їх використання.

Основоположним документом, який визначає правові засади функціонування бюджетної системи країни, є Бюджетний Кодекс України. Структурні елементи системи фінансового права являють собою:

 • фінансово-правова норма – основний структурний елемент;
 • фінансово-правовий інститут – сукупність фінансово-правових норм, які, як правило, регулюють певну групу однотипних фінансово-правових відносин;
 • підгалузь фінансового права – об’єднання інститутів права, які регулюють певний вид фінансових правовідносин (сюди входить податкове, бюджетне, банківське право).

Групи правових норм чітко визначені і відображені в розділах українського Бюджетного кодексу:

 • доходи і видатки державного бюджету України;
 • виконання держбюджету України;
 • міжбюджетні трансферти;
 • надходження і витрати місцевих бюджетів різних рівнів;
 • відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері та ін.

Банківська право, фінансове право тісно пов’язані між собою і грають важливу роль в системі суспільних відносин.

Банківська право

Банківська право являє собою одну з частин фінансового права.

Закон України про банки і банківську діяльність хоч і не можна назвати досконалим, але він позитивно вплинув на створення умов економічного розвитку країни, так як забезпечив право на захист інтересів клієнтів, зокрема, вкладників.

Законом визначається структура системи банків, порядок їх створення, функціонування, ліквідації або реорганізації. На фінансовому ринку створено конкурентне середовище, співіснують і розвиваються банки державні і приватні, з іноземним капіталом.

Держава розробляє і затверджує значна кількість законів, підзаконних нормативних актів, що містять правові норми, регулюючи відносини, що складаються в процесі фінансової діяльності. Фінансові правовідносини є предметом фінансового права.

Кожному потрібно знати і розуміти законодавство, що регулює фінансову діяльність держави і органів місцевого самоврядування та фінансові відносини цих важливих інститутів громадськості, а юрист повинен не тільки знати, а й професійно використовувати ці знання в щоденній практичній діяльності.

Команда адвокатського бюро «Соболь і партнери» допоможе вирішити всі проблеми, які можуть виникати в процесі фінансової діяльності, пов’язаної з роботою банків. Ми забезпечуємо і виконуємо:

 • Консультації по кредитній заборгованості позичальників, повернення депозитів вкладникам.
 • Правову експертизу договорів.
 • Представництво інтересів в процесі переговорів з фінустановою або боржником по врегулюванню кредитної заборгованості.
 • Захист інтересів в процесі досудового врегулювання кредитних і депозитних суперечок.
 • Захист позичальника, поручителя від неправомірних дій колекторів.
 • Підготовку процесуальних документів та представництво в судових справах про визнання кредитних договорів, договорів іпотеки та застави недійсними.
 • Підготовку процесуальних документів та представництво в судових справах про визнання виконавчого напису нотаріуса, що не підлягає виконанню.
 • Забезпечимо захист інтересів в процесі позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки.
 • Правовий супровід по стягненню кредитної заборгованості.
 • Оскарження дій / бездіяльності державних виконавців.
 • Оскарження результатів експертної оцінки майна боржника.
 • Правовий супровід визнання недійсними результатів прилюдних торгів з реалізації майна позичальника, поручителя.
 • Представництво та захист інтересів позичальника, поручителя, іпотекодавця, вкладника в судах всіх інстанцій.

Банківська право, фінансове право – тісно переплетені, мають велике значення в нашому суспільстві і сприяють його розвитку.

Адвокатське бюро «Соболь і партнери»