Юрист как профессия

Юрист як професія

Юрист

Юрист – одна з найстаріших і найважливіших професій, яка акумулює в собі все різноманіття професійної правової самореалізації. Юрист – загальна назва всього спектра можливих ремесел, пов’язаних з правоохоронною, правозастосовчої і регулятивної діяльністю. Розглянемо всю багатоликість даної професійної сфери.

Юриспруденція і юристи:

Юриспруденція – фундаментальна наука, що вивчає феномен права в усьому його глибокому практичному і теоретичному сенсі. Право ж тісно пов’язане з державою як основним політико-правовим інститутом, тому юриспруденція як наука багато в чому пояснює і природу, і суть держави. Юрист – фахівець, який тонко відчуває регулятивний потенціал права і здатний грамотно застосувати його до сучасних політико-правових і соціальних реалій. Він займається тлумаченням, застосуванням права, його реалізацією, створенням і виданням його різних джерел. У його ж спектр функцій входить і здійснення заходів юридичної відповідальності, тобто залучення до покарання, робота з правовою культурою і правосвідомістю, правовою підтримкою населення. А тому, для юриста важливо не просто бути знавцем з точки зору наукового підходу до права, а й добре орієнтуватися в економіці і політиці, мати базові навички і знання в психології і соціології. Що ж стосується більш особистісних якостей юриста, то, це, безумовно, впевненість, ораторські здібності, аналітичної розум, логічність і педантичність.

Юрист: сфера самовияву

Професія юриста має на увазі під собою широкий спектр професійних сфер, в які фахівець може поглибитися, щоб знайти себе і принести максимум користі. Розглянемо основні сфери застосування професії юрист.

Прокурор – державний службовець, який здійснює правоохоронну і наглядову діяльність в якості обвинувальної сторони в суді і співробітника прокуратури. Щоб стати прокурором необхідно отримати додаткову освіту на додаток до юридичного бакалавріату або специалітет.

Адвокат – приватний або державний фахівець, який надає комплексний юридичний супровід соціального життя особи або організації, починаючи від складання заяв і клопотань і закінчуючи представленням інтересів клієнта в державних органах і судах. Для того щоб стати адвокатом, необхідно мати стаж не менше двох років, а також пройти спеціальний іспит.

Суддя – олімп професії юриста. Саме суддя здійснює правосуддя, розглядає справу по суті і виносить офіційне рішення. Вимоги до суддів досить високі – стаж не менше 5 років дворічний робочий стаж, юридичну освіту, вік від 25 років, проходження спеціального іспиту. В силу важливості і складності професії судді, вони наділені рядом особливих привілеїв, а також повинні дотримуватися певних заборони. Наприклад, судді недоторканні, незмінюваність і незалежні. Однак вони не можуть бути членами політичних партій, бути депутатами.

Нотаріус – фахівець в сфері документообігу, що займаються посвідченням копій документів, складанням особливо важливих паперів – заповітів, шлюбних договорів і т. Д. Для того щоб стати нотаріусом, необхідно також пройти іспит і пройти стажування в нотаріальній конторі.

Юрисконсульт – фахівець, який здійснює консультативні, рекомендаційні та просвітницькі функції в рамках організації і колективу. Цей співробітник допомагає вирішити правові питання працівників підприємства, здійснює діловодство.

Юрист-міжнародник – фахівець, який здійснює правоохоронну, правозахисну діяльність в міжнародних відносини і на міжнародній арені.

Плюси професії

Можна виділити ряд переваг роботи юристів:

  1. Соціальна корисність.
  2. Можливість особистісного зростання.
  3. Високий рівень зарплати.
  4. Престиж.
  5. Практична користь знання для власного захисту.

Мінуси професії

Проте існує і ряд недоліків роботи в юридичному середовищі:

  1. Стрес.
  2. Велика конкуренція.
  3. Необхідність постійної самоосвіти.
  4. Високий рівень відповідальності.
  5. Мінімум творчості, рутинна робота.

Освіта

Якісну юридичну освіту – важливий інтелектуальний фундамент для майбутнього професіонала.

Адвокатське бюро «Соболь і партнери»

Поділитися на своїй сторінці соціальної мережі: