Корпоративне та господарське право

Корпоративне та господарське право в Україні

Поняття корпоративне право, господарське право на перший погляд тісно пов’язані, мають багато спільного, але існує і ряд суттєвих відмінностей між ними. У процесі організації будь-якого виробництва виникають правові відносини. Будь-яка господарська діяльність спрямована на кінцевий результат – це послуга або виконана робота, виготовлена і реалізована продукція для споживачів. В Україні регулюють ці відносини норми господарського права.

Господарське право в Україні

Господарський кодекс України – базовий нормативний акт в сфері господарювання. Саме він визначає основні принципи господарювання в нашій країні.

Крім кодексів, госпдіяльність регулюють закони «Про господарські товариства», «Про кооперацію», «Про колективне сільськогосподарське підприємство», закони про патентування, ліцензування, оподаткування та багато інших.

У різних законах України є визначення та корпоративного права. Корпоративне право – сукупність юридичних норм, які визначають правовий статус, зокрема, корпорацій, порядок їх створення, це саме можна сказати і до функціонування різних товариств, а також і господарських товариств.

Визначення поняття корпоративного права в Україні

Поняття корпоративного права можна сформулювати як сукупність прав учасника юридичної особи, зміст яких визначає її організаційно-правова форма і, крім цього, установчі документи.

Більш детально ці поняття і терміни описані в Господарському Кодексі України, Податковому кодексі України, а також, зокрема, в Законі «Про акціонерні товариства».

Корпоративне право, господарське право – юристами напрацьовано великий досвід в цій сфері, а також в суміжних галузях.

Згідно з Господарським кодексом, корпоративні права – це права особи, частка якої встановлена ​​статутним фондом господарської структури. Тут же встановлюються правомочності на участь в управлінні цією організацією. Якщо відбувається процес ліквідації, то має частку отримає частину активів. Все це повинно бути правильно відображено в документах.

У Законі України «Про акціонерні товариства» визначаються корпоративні права власника акції. Він бере участь в управлінні акціонерним товариством, також може отримувати дивіденди, претендувати на частину активів ліквідованого АТ. Гарантовані також інші права та правомочності, передбачені установчими документами і законодавством України.

Юристи адвокатського бюро «Соболь і партнери» гарантують всебічну кваліфіковану допомогу в таких питаннях:

У нормативні документи, які регулюють, зокрема, питання корпоратизації, також, як і в інші, вносяться зміни, доповнення, але законодавство в цій сфері ще далеко від досконалості.

В процесі діяльності підприємств, корпорацій виникає необхідність в підготовці і складанні, проведенні аналізу різноманітних корпоративних і комерційних договорів, угод.

Договір

Наші юристи завжди допоможуть підготувати проекти договорів, угод, наприклад, таких поширених видів договорів, як:

  • про спільну діяльність акціонерів та ін .;
  • про купівлю та продаж акцій;
  • договору позики, опціону, комісії і т. п .;
  • угоди про інвестиційний брокерство;
  • договору про надання різних видів робіт, а також послуг;
  • угоди про конфіденційність;
  • угоди про відступлення права, про використання об’єктів нерухомості;
  • договору купівлі-продажу в сфері нерухомості і будівельній сфері;
  • угоди про переведення позик або інших боргів, в тому числі договорів міни.

Корпоративне право, господарське право – в цих непростих питаннях вам завжди допоможуть досвідчені фахівці нашого адвокатського бюро «Соболь і партнери».

Адвокатське бюро «Соболь і партнери»